loading

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w dwóch międzynarodowych programach: w programie stypendialnym BAS umożliwiającym naukę w Wielkiej Brytanii oraz w programie FLEX, umożliwiającym naukę w Stanach Zjednoczonych. Pomagamy w przygotowaniach językowych, informujemy, pośredniczymy w kontakcie z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację ww. programów.

Stypendia BAS

Stypendia BAS dają możliwość bezpłatnej (finansowanej przez same szkoły) dwuletniej nauki w szkole średniej z internatem w Wielkiej Brytanii. Angielska matura zwiększa szanse dostania się na prestiżowe wyższe uczelnie brytyjskie lub amerykańskie oraz znalezienia pomocy materialnej w okresie studiów. Jest to również wyjątkowo efektywna metoda promocji Polski w środowiskach opiniotwórczych, jakimi są brytyjskie szkoły z internatem, gdzie uczą się dzieci europejskich elit. BAS nawiązuje kontakty ze szkołami, zbiera oferty bezpłatnych miejsc, przeprowadza ogólnopolską kwalifikację stypendialną i wyłania najlepszych kandydatów przedstawianych następnie szkołom do akceptacji.

Program wymiany FLEX Poland

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Czym jest BAS?

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) istnieje w Polsce od 1999r. Zrzesza Polaków, którzy ukończyli studia lub szkoły w Wielkiej Brytanii. Honorowym Przewodniczącym BAS jest każdorazowy Ambasador Brytyjski. Głównym celem BAS jest wykorzystanie wiedzy i kontaktów nawiązanych podczas studiów dla skutecznego przenoszenia na grunt polski dobrych wzorców rozwiniętej demokracji rynkowej, jaką jest Wielka Brytania, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w tamtym kraju.

Kryteria uczestnictwa stypendiów BAS

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią ocen równą co najmniej 4,80 i średni wynik z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 80,0% . Dodatkowo roczny dochód netto nie może przekraczać 125 tys PLN netto na całą rodzinę.

Czym jest program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Kryteria uczestnictwa w programie FLEX

Osoba aplikująca powinna być urodzona między 1 stycznia 1999 a 15 lipca 2001 roku i powinna być uczniem klasy 3 gimnazjum, bądź 1 klasy liceum/technikum. Kandydat powinien znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.