loading

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w międzynarodowych programach i konkursach: w programie stypendialnym BAS umożliwiającym naukę w Wielkiej Brytanii, w programie FLEX, umożliwiającym naukę w Stanach Zjednoczonych w konkursie Droga na Harvard oraz w konkursie EF Challenge. Pomagamy w przygotowaniach językowych, informujemy, pośredniczymy w kontakcie z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację ww. programów.

EF Challenge

EF Challenge to międzynarodowy konkurs wystąpień publicznych, który zachęca młodych ludzi do znalezienia kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie: „What does sustainable development mean to you?” Z pomocą swoich nauczycieli uczestnicy EF Challenge mają za zadanie napisać i nagrać krótkie wystąpienie, które zainspiruje publiczność i przekona jury: zarówno uczestnik, jak i nauczyciel mają szansę wygrać wspaniałe nagrody – od podróży do Nowego Jorku, po kursy językowe za granicą i lekcje angielskiego online.

Kryteria uczestnictwa w programie EF Challenge

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 15 do 19 lat. Samo wystąpienie musi trwać od 2 do 5 minut. Wszystkie wystąpienia muszą być nagrane i umieszczone na YouTube lub podobnej platformie.

Nagroda główna w programie EF Challenge

Nagrodą główną jest wyjazd na EF Youth Leadership Forum. Skupia ono wyjątkowych młodych ludzi z całego świata i daje im szansę na stanie się globalnymi liderami: EF Youth Leadership Forum 2016 odbyło się w Rio de Janeiro w Brazylii,a w 2017 w Kampusie EF w NYC. W 2018 roku wybrani uczestnicy spotkają się ponownie w Nowym Jorku w USA

Stypendia BAS

Stypendia BAS dają możliwość bezpłatnej (finansowanej przez same szkoły) dwuletniej nauki w szkole średniej z internatem w Wielkiej Brytanii. Angielska matura zwiększa szanse dostania się na prestiżowe wyższe uczelnie brytyjskie lub amerykańskie oraz znalezienia pomocy materialnej w okresie studiów. Jest to również wyjątkowo efektywna metoda promocji Polski w środowiskach opiniotwórczych, jakimi są brytyjskie szkoły z internatem, gdzie uczą się dzieci europejskich elit. BAS nawiązuje kontakty ze szkołami, zbiera oferty bezpłatnych miejsc, przeprowadza ogólnopolską kwalifikację stypendialną i wyłania najlepszych kandydatów przedstawianych następnie szkołom do akceptacji.

Program wymiany FLEX Poland

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Droga na Harvard

Spełnij swoje marzenie – studiuj na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda. Konkurs organizowany jest przez Harvard Club of Poland we współpracy ze sponsorami oraz partnerami. Poprzez ten konkurs Klub chce wesprzeć najlepszych polskich uczniów, studentów oraz absolwentów szkół wyższych w rozpoczęciu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie.

Czym jest BAS?

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) istnieje w Polsce od 1999r. Zrzesza Polaków, którzy ukończyli studia lub szkoły w Wielkiej Brytanii. Honorowym Przewodniczącym BAS jest każdorazowy Ambasador Brytyjski. Głównym celem BAS jest wykorzystanie wiedzy i kontaktów nawiązanych podczas studiów dla skutecznego przenoszenia na grunt polski dobrych wzorców rozwiniętej demokracji rynkowej, jaką jest Wielka Brytania, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w tamtym kraju.

Kryteria uczestnictwa stypendiów BAS

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią ocen równą co najmniej 4,80 i średni wynik z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 80,0% . Dodatkowo roczny dochód netto nie może przekraczać 125 tys PLN netto na całą rodzinę.

Czym jest program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Kryteria uczestnictwa w programie FLEX

Osoba aplikująca powinna być urodzona między 1 stycznia 1999 a 15 lipca 2001 roku i powinna być uczniem klasy 3 gimnazjum, bądź 1 klasy liceum/technikum. Kandydat powinien znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.

Czym jest Harvard Club of Poland?

Harvard Club of Poland to zrzeszenie polskich absolwentów Harvardu oraz innych osób ściśle związanych z tą uczelnią. Misją Klubu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie; podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom oraz zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej dla najzdolniejszych. Klub pragnie, aby laureaci jego konkursów stali się przykładem do naśladowania dla innych młodych ludzi w Polsce.

Kto może wziąć udział w konkursie Droga na Harvard

GIMNAZJALIŚCI I LICEALIŚCI – Ważna jest dobra znajomość angielskiego – aby dostać się na uczelnie, będziesz musiał zdać egzamin językowy (najprawdopodobniej TOEFL). STUDENCI – każda ze szkół magisterskich na Harvardzie wymaga od kandydatów wcześniejszego zdobycia tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika na dowolnej uczelni. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH – kandydaci powinni być obywatelami polskimi i posiadać polski paszport lub móc go uzyskać do momentu ubiegania się o wizę amerykańską.