loading

egzamin Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Osobom dorosłych daje również podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

Cambridge English posiada dwie wersje: Preliminary (PET) dla dorosłych oraz Preliminary for Schools (PETfS) dla młodzieży, na podstawie których otrzymasz certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w Cambridge English: Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Poziom egzaminu:

Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy (CEFR)

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży, podczas wyjazdu na wakacje czy rozmowy z rówieśnikami lub – w przypadku dorosłych – w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

- mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.
– rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.
– napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.