loading

Egzamin Cambridge English: FIRST (FCE)

Egzamin Cambridge English: First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Cambridge English posiada dwie wersje: First for Schools (FETfS) dla młodzieży i First (FCE) dla dorosłych, na ich podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie i ważny przez całe życie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w Cambridge English: First for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Certyfikat potwierdza, że potrafisz:

- prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty
– śledzić wiadomości
– pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
– pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

Poziom zaawansowania językowego

Cambridge English: First (B2) jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na codzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin First (FCE):

- Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
– Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
– Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
– W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
– Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
– Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
– Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.