loading

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.

Poziom egzaminu:

Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Zdecyduj się na egzamin CAE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.

Cambridge English: Advanced, to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

- Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
– Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
– Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
– W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
– Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
– Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
– Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
– Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucji na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe.

Egzamin ten przydatny jest m.in.:

- w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
– w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
– w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
– w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
– w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.